B3

Wybierz budynek:

Wybierz piętro:

NumerNazwaPiętroPokojeMetraż (m2)Status
01Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym0257.2 sprzedane
02Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym0238.5 sprzedane
03Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym0362.6 sprzedane
04Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym1366.6 sprzedane
05Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym1238.5 sprzedane
06Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym1362.6 sprzedane
07Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym2366.6 sprzedane
08Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym2238.5 sprzedane
09Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym2362.6 sprzedane
10Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym3366.6 sprzedane
11Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym3238.5 sprzedane
12Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym3362.6 sprzedane
13Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym4366.6 sprzedane
14Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym4238.5 sprzedane
15Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym4362.6 sprzedane
16Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym5366.4 sprzedane
17Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym5238.5 sprzedane
18Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym5362.6 sprzedane
19Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym6366.6 sprzedane
20Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym6238.5 sprzedane
21Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym6362.6 sprzedane
22Lokal mieszkalny - 1 pokój z kuchnią0137.8 sprzedane
23Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym0230.8 sprzedane
24Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym0355.9 sprzedane
25Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym1245.8 sprzedane
26Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym1230.8 sprzedane
27Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym1355.9 sprzedane
28Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym2245.8 sprzedane
29Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym2230.8 sprzedane
30Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym2355.9 sprzedane
31Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym3245.8 sprzedane
32Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym3230.8 sprzedane
33Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym3355.9 sprzedane
34Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym4245.8 sprzedane
35Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym4230.8 sprzedane
36Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym4355.9 sprzedane
37Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym5245.8 sprzedane
38Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym5230.8 sprzedane
39Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym5355.9 sprzedane
40Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym6245.8 sprzedane
41Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym6230.8 sprzedane
42Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym6355.9 sprzedane
43Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym0360.3 sprzedane
44Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym0230.8 sprzedane
45Lokal mieszkalny - 1 pokój z kuchnią0137.8 sprzedane
46Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym1360.4 sprzedane
47Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym1230.8 sprzedane
48Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym1245.8 sprzedane
49Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym2360.8 sprzedane
50Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym2230.8 sprzedane
51Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym2245.8 sprzedane
52Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym3360.8 sprzedane
53Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym3230.8 sprzedane
54Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym3245.8 sprzedane
55Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym4360.8 sprzedane
56Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym4230.8 sprzedane
57Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym4245.8 sprzedane
58Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym5360.8 sprzedane
59Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym5230.8 sprzedane
60Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym5245.8 sprzedane
61Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym6361 sprzedane
62Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym6230.8 sprzedane
63Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym6245.8 sprzedane
64Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym0239.3 sprzedane
65Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym0358.4 sprzedane
66Lokal mieszkalny - 1 pokój z kuchnią0135 sprzedane
67Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym1362.9 sprzedane
68Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym1239.3 sprzedane
69Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym1358.4 sprzedane
70Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym1250.4 sprzedane
71Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym2362.9 sprzedane
72Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym2239.3 sprzedane
73Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym2358.4 sprzedane
74Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym2250.4 sprzedane
75Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym3362.9 sprzedane
76Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym3239.3 sprzedane
77Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym3358.4 sprzedane
78Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym3250.4 sprzedane
79Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym4362.9 sprzedane
80Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym4239.3 sprzedane
81Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym4358.4 sprzedane
82Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym4250.4 sprzedane
83Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym5362.9 sprzedane
84Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym5239.3 sprzedane
85Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym5358.4 sprzedane
86Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym5250.4 sprzedane
87Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym6362.9 sprzedane
88Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym6239.3 sprzedane
89Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym6358.4 sprzedane
90Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym6250.4 sprzedane
91Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym0248.5 sprzedane
92Lokal mieszkalny - 1 pokój z kuchnią0140.3 sprzedane
93Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym1248.5 sprzedane
94Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym1256.8 sprzedane
95Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym2248.5 sprzedane
96Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym2256.8 sprzedane
97Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym3248.5 sprzedane
98Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym3256.8 sprzedane
99Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym4248.5 sprzedane
100Lokal mieszkalny - 2 pokoje z aneksem kuchennym4256.8 sprzedane
101Lokal mieszkalny - 3 pokoje z kuchnią0367.9 sprzedane
102Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią0247.6 sprzedane
103Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym0360.1 sprzedane
104Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią1479.2 sprzedane
105Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią1247.6 sprzedane
106Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym1360.1 sprzedane
107Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią2479.2 sprzedane
108Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią2247.6 sprzedane
109Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym2360.1 sprzedane
110Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią3479.2 sprzedane
111Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią3247.6 sprzedane
112Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym3360.1 sprzedane
113Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią4479.2 sprzedane
114Lokal mieszkalny - 2 pokoje z kuchnią4247.6 sprzedane
115Lokal mieszkalny - 3 pokoje z aneksem kuchennym4360.1 sprzedane
116Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią0475.4 sprzedane
117Lokal mieszkalny - 3 pokoje z kuchnią0369.1 sprzedane
118Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią1475.4 sprzedane
119Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią1481.4 sprzedane
120Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią2475.4 sprzedane
121Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią2481.4 sprzedane
122Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią3475.4 sprzedane
123Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią3481.4 sprzedane
124Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią4475.4 sprzedane
125Lokal mieszkalny - 4 pokoje z kuchnią4481.4 sprzedane

Treści zawarte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.